Různé online testy pro všechny

Archív štítků: Testy inteligence

IQ testy jsou v mnoha směrech pro děti i dospělé velmi důležité a především jsou přínosem pro dnešní generace. IQ testy pro děti se samozřejmě rozlišují hlavně podle toho, jaký je věk dítěte, protože podle toho by se měly odrážet jeho vědomosti a znalosti. Všeobecně jsou totiž IQ testy jednoduše řečeno testy inteligence, které se měří na základě informací a vědomostí, které byl testovaný schopen uvést do testu.

IQ testy určené pro děti najdete zejména na internetu a jsou k dispozici všem rodičům zcela zdarma. IQ testy jsou pro některé děti v mnoha ohledech náročné a proto je nutné, abyste brali ohled i na aktuální věk dítěte. Chcete-li se dozvědět naprosto přesně, jaké má vaše dítě v daném věku IQ, rozhodně se neváhejte obrátit na dětské lékaře, kteří jsou schopni v tomto směru doporučit odborné pracoviště, kde je zajišťováno na základě testů vypočítávání IQ. Spolehnete-li se pouze na online testy, nemusí být zaručeno, že jde skutečně o naprosto správný výsledek.

IQ testy se standardně měří inteligenční koeficient člověka, v tomto případě dítěte. Jsou značné rozdíly v jednotlivých testech pro dospělé a pro děti a testy jsou zaměřeny na různé otázky a aspekty lidského života, vývoje člověka a jeho vědomostí, které by měl podle dosažení aktuálního věku rozhodně znát.

V České republice jsou pravidelně na některých vybraných lidech a na dobrovolnících prováděny inteligenční testy, které jsou ale doslova nesrovnatelné s těmi zahraničními, kde je na inteligenční testy kladen daleko větší důraz, jsou daleko propracovanější a kvalitnější.

Vložil Testy pro děti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Psychologické testy jsou nejčastěji spojovány se základním psychologickým vyšetřením nebo s klasickými výzkumnými procesy v psychologii. V obou případech se lze snadno setkat s psychologickými testy, které jsou stále častěji nazývány i jako psychotesty. V současné době existuje hned několik desítek testů, které se naprosto běžně používají k vyšetření pacienta.

S psychologickými testy se lze velmi snadno setkat prakticky vždy a všude. Můžete jim být podrobeni například při přijetí do nového zaměstnání, automaticky jsou však prováděny při žádosti o adopci dítěte, pokud se hlásíte do armády nebo k policii. Rozdílnost jednotlivých testů je značná a to nejen vzhledem ke své náročnosti, ale především co se týče jejich struktury. Je zcela pochopitelné, že testy pro budoucí rodiče budou zcela rozdílné od těch, které jsou podávány případným zájemcům o přijetí do armády.

Obecně se rozlišují psychologické testy výkonové nebo testy osobnosti. Testy výkonové obsahují pouze odpovědi ano/ne, měří hlavně úroveň výkonu a to nejen co se týče inteligence, ale vztahují se i na speciální schopnosti a dovednosti dané osobnosti. Na druhou stranu jsou zde testy osobnosti, na jejichž základě se měří zejména duševní zdraví, poruchy osobnosti nebo vyrovnanost daného člověka. Výkonové i testy osobnosti se nadále rozdělují ještě na několik dalších psychologických testů, které se od sebe vzájemně liší a na jejich základě je pak možné stanovit diagnozu. Do psychologických testů lze zařadit i klasické testy inteligence.

Některé psychologické testy lze dokonce najít na internetu. Nikdy si ale v zásadě nemůžete být naprosto jistit jejich absolutní správností a to samé platí o výsledku.

Chcete-li si být absolutně jisti tím, že je test naprosto správný, obrátit se můžete například na psychologa, který je schopen test zprostředkovat.

Vložil Online testy | Štítek , , , , | Zanechat komentář