Různé online testy pro všechny

Archív kategorií: Online testy

Scio testy zná zajisté každý student základní školy, který se pomalu připravuje k přijímacím zkouškám na střední školu. Jde o profesionálně zpracované testy pro všechny studenty, kteří se po základní škole vydávají na cestu středoškoláka. V současné době většina středních škol na základě vyhodnocení scio testů přijímá budoucí žáky, kteří jsou vědomostně schopni dojít až do posledního ročníku. Scio testy jsou zaměřeny na všeobecné informace, které by měl každý student základní školy v posledním ročníku znát.

Většina základních škol má k dispozici pro každý rok hned několik vydání scio testů, které si mohou žáci dle vlastního uvážení nebo v rámci vzdělávacího programu přímo ve škole, trénovat. Chcete-li si ověřit své znalosti dokonce i doma, máte možnost podívat se na snadno dostupné internetové stránky scio, kde najdete nejen podrobné informace o testech, ale především si je zde můžete vyzkoušet.

Podle výsledků pak můžete sami zhodnotit, zda je nutné se k přijímacím zkouškám daleko víc připravovat, nebo jste na ně už prakticky připraveni.

Scio zajišťuje budoucím středoškolákům dokonce i přípravné kurzy, s jejichž pomocí se můžete snadno připravit na přijímací zkoušky. Přípravných kurzů se mohou zúčastnit všichni žáci základních škol a účast je zcela dobrovolná.

S kurzem si děti zajistí kompletní přípravu na zkoušky a nutno zmínit, že úspěšnost přijetí je v tomto případě skutečně velmi vysoká. Tak neváhejte a připravte své dítě na zkoušky, aby si zajistilo dobrou budoucnost.

Vložil Online testy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Psychologické testy jsou nejčastěji spojovány se základním psychologickým vyšetřením nebo s klasickými výzkumnými procesy v psychologii. V obou případech se lze snadno setkat s psychologickými testy, které jsou stále častěji nazývány i jako psychotesty. V současné době existuje hned několik desítek testů, které se naprosto běžně používají k vyšetření pacienta.

S psychologickými testy se lze velmi snadno setkat prakticky vždy a všude. Můžete jim být podrobeni například při přijetí do nového zaměstnání, automaticky jsou však prováděny při žádosti o adopci dítěte, pokud se hlásíte do armády nebo k policii. Rozdílnost jednotlivých testů je značná a to nejen vzhledem ke své náročnosti, ale především co se týče jejich struktury. Je zcela pochopitelné, že testy pro budoucí rodiče budou zcela rozdílné od těch, které jsou podávány případným zájemcům o přijetí do armády.

Obecně se rozlišují psychologické testy výkonové nebo testy osobnosti. Testy výkonové obsahují pouze odpovědi ano/ne, měří hlavně úroveň výkonu a to nejen co se týče inteligence, ale vztahují se i na speciální schopnosti a dovednosti dané osobnosti. Na druhou stranu jsou zde testy osobnosti, na jejichž základě se měří zejména duševní zdraví, poruchy osobnosti nebo vyrovnanost daného člověka. Výkonové i testy osobnosti se nadále rozdělují ještě na několik dalších psychologických testů, které se od sebe vzájemně liší a na jejich základě je pak možné stanovit diagnozu. Do psychologických testů lze zařadit i klasické testy inteligence.

Některé psychologické testy lze dokonce najít na internetu. Nikdy si ale v zásadě nemůžete být naprosto jistit jejich absolutní správností a to samé platí o výsledku.

Chcete-li si být absolutně jisti tím, že je test naprosto správný, obrátit se můžete například na psychologa, který je schopen test zprostředkovat.

Vložil Online testy | Štítek , , , , | Zanechat komentář